Salat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad adalah?

Salat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad adalah?

a. dua rakaat sebelum salat zuhur
b. dua rakaat sebelum asar
c. empat rakaat sebelum salat zuhur
d. empat rakaat sebekum salat asar

Jawaban:

Salat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad adalah…

a. dua rakaat sebelum salat zuhur

Yang termasuk sholat sunnah muakkad adalah :

• 2 rakaat sebelum shubuh

• 2/4  rakaat sebelum dzuhur dan 2 rakaat setelah dzuhur

• 2 rakaat sesudah maghrib

• 2 rakaat sesudah isya’