Kesan gelap terang suatu benda dapat digambar dengan teknik yang ada di bawah ini, kecuali?

Kesan gelap terang suatu benda dapat digambar dengan teknik yang ada di bawah ini, kecuali?

  1. teknik blok
  2. teknik dussel
  3. teknik linear
  4. teknik pointilis
  5. teknik arsir

Jawaban: C. teknik linear

Menurut Variansi.com, kesan gelap terang suatu benda dapat digambar dengan teknik yang ada di bawah ini, kecuali teknik linear.

Leave a Comment