Bukti sikap nasionalisme warga negara terhadap negara dapat dilihat dalam?

Bukti sikap nasionalisme warga negara terhadap negara dapat dilihat dalam?

  1. Kesiapan menjadi anggota TNI
  2. Kerelaan berkorban dalam membela tanah air
  3. Kesediaan mengorbankan harta demi kepentingan bersama
  4. Kepatuhan dalam menjalakan peraturan yang berlaku
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Kerelaan berkorban dalam membela tanah air

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, bukti sikap nasionalisme warga negara terhadap negara dapat dilihat dalam kerelaan berkorban dalam membela tanah air.

Leave a Comment