Apa buktinya kalian cinta kepada nabi dan rasul jelaskan​!

Berikut ini beberapa contoh bukti kita cinta kepada nabi dan rasul, yang mana di antaranya ialah:

  • Selalu mengikuti apa yang sudah dikatakan dan di contohkan oleh Nabi dan Rasul, yang mana artinya kita juga mengikuti sunnah- sunnah yang dkatakan atau dianjurkan oleh nabi dan rasul.
  • Memperbanyak shalawat ketika mengerjakan shalat maupun dalam kegiatan lain.
  • Bersikap sabar ketika ada teman yang mencela kita.

Pembahasan

Nabi dan Rasul ialah seorang manusia yang di pilih atau di utus Allah SWT untuk mengajarkan agama Islam, yang mana semua tingkah laku Nabi dan Rasul patut untuk kita contoh dalam menjalani kehidupan sehari.

Terdapat beberapa perbedaan antara Nabi dan Rasul, yang mana di antaranya ialah:

  • Pada dasarnya Nabi menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan untuk Rasul beliau menerima wahyu dari Allah SWT untuk disampaikan kepada umat- Nya.
  • Nabi diutus oleh Allah SWT kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan untuk Rasul sendiri di utus oleh Allah SWT kepada kaum yang belum beriman atau kafir.